Методична допомога фахівцям державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

458

Відповідно до плану роботи Чернівецького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік спеціалістами відділення було надано методичну допомогу викладачам фізичного виховання державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж». 

 У процесі надання методичної допомоги було проведено індивідуальні бесіди з педагогами щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень підготовленості наявної спортивної бази, проаналізовано навчальну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.       

На підставі проведеного аналізу ведення навчальної документації були розроблені рекомендації щодо поліпшення стану викладання фізичного виховання.

Чернівецьке обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

 

Коментарі

коментарів