Регламент проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів «Challenge Fest»

5984

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

______________ В. Г. Стеценко

«_____» _____________ 2019 р.

 

Регламент проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів «Challenge Fest»

І. Цілі та завдання

Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Challenge Fest» (далі – Захід) проводиться з метою:

– формування здорового способу життя та залучення учнів
до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

– популяризації та подальшого розвитку фізичного виховання та спорту серед учнів України;

– піднесення олімпійських цінностей та ідеалів спорту як одного із засобів гармонійного розвитку людини з метою створення толерантного суспільства, поширення ідей гуманізму і виховання патріотизму.

ІІ. Строки і місце проведення

Захід проводиться 24 вересня 2019 року одночасно в усіх регіонах України на центральних вулицях або паркових зонах, стадіонах та інших місцях.

ІІІ. Організація та керівництво

Загальне керівництво організацією та проведенням Заходу здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Заходу покладається на обласні та Київське міське відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
(далі – Відділення). 

ІV. Учасники

Учасниками Заходу є: учнівська молодь, вчителі, керівники закладів освіти, громадські діячі, народні депутати України, депутати районних, обласних, міських Рад та всі бажаючі взяти участь у Заході.

  1. Програма проведення
  2. Збір та реєстрація учасників у визначеному місці;
  3. Руханка;
  4. Турнір зі швидкісного складання кубика-Рубика;
  5. Турнір з бейблейду;
  6. Спортивні змагання з видів спорту;
  7. Майстер-класи з видів спорту.
  8. Інші рухові активності на розгляд організаторів.

Час проведення визначається на місцях.

  1. Безпека та підготовка місць проведення

Відповідальність за організацію правопорядку та медичного забезпечення в місцях проведення Заходу покладається на Відділення.

Підготовка місць проведення Заходу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів».

Медичне забезпечення Заходу проводиться відповідно до Положення про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2014 № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 746/25523.

VII. Нагородження переможців

Організації, які здійснюють безпосереднє проведення Заходу можуть нагороджувати учасників Заходу заохочувальними призами та подарунками.

VIIІ. Умови фінансування та матеріально-технічного забезпечення

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням Заходу, здійснюються за рахунок коштів Відділень, закладів освіти, місцевого бюджету та позабюджетних, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

ІХ. Інші умови

Оперативний звіт про проведення Заходу встановленої форми (додаток 1), 3-4 фотографії та відео відповідно вимог, наведених нижче, надсилаються одразу після завершення Заходу на електронні адреси:

kfvs@ukr.net – Комітету;

sportcomitet.mon@gmail.com – відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Комітету.

Вимоги до фото звіту: розмір не менше 600 пікселів по меншій стороні, рекомендовані пропорції – 3х2, формат jpeg/jpg, ступінь стиснення не менше 7 %.

Вимоги до відео звіту: тривалість не менше 12 секунд, але не більше 6 хвилин, цифрова роздільна здатність – не менше 1280х720 пікселів, співвідношення сторін 16:9 або 4:3, горизонтальне положення кадру – в разі зйомки на телефон.

Цей регламент є офіційним запрошенням на Захід.

Коментарі

коментарів