Управління фізичного виховання

 

Основними завданнями Управління є:

 1. Приймає участь у розробці проектів законодавчих, нормативно-правових документів з питань розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді, державних цільових програм, концепцій, інших документів у межах своїх повноважень.
 2. Забезпечує у межах повноважень реалізацію Державної цільової соціальної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту,  Національної стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”, інших програм, стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.
 1. Забезпечує підготовку до участі учнівських та студентських збірних команд у літніх (зимових) всесвітніх Універсіадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, всесвітніх гімназіадах, Європейських студентських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді.
 2. Здійснює заходи спрямовані на утвердження здорового способу життя та забезпечує розвиток фізичної культури і фізичного виховання серед учнівської та студентської молоді.
 3. Здійснює координацію заходів філій Комітету щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді.
 4. Узагальнює інформацію про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді у закладах ДЮСШ та студентської молоді.
 5. Забезпечує збір статистичних даних і проведення статистичних спостережень з метою аналізу стану фізичного виховання і спорту у сфері освіти.
 6. В установленому в Комітеті порядку проводить наради, семінари, конференції тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління.
 7. Розробляє проекти наказів про проведення всеукраїнських змагань і заходів та вносить їх в установленому в Комітеті порядку на погодження керівництву.
 8. Готує пропозиції в межах своїх повноважень щодо розвитку міжнародного та регіонального співробітництва з питань фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді.
 9. Вносить у межах своїх повноважень пропозиції голові Комітету про необхідність заохочувати в установленому порядку фахівців сфери фізичної культури і спорту відзнаками, спортивними званнями, державними нагородами.
 10. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади з питань освіти і науки, фізичної культури і спорту в межах повноважень.
 1. Приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що віднесені до компетенції управління.
 2. Делегує представників Управління до складу комісій, робочих груп тощо пов’язаних з діяльністю управління.
 3. В установленому порядку взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, федераціями, громадськими організаціями з питань, що входять до компетенції управління.
 4. За дорученням керівництва Комітету готує матеріали на засідання колегій Комітету, здійснює інші організаційні заходи з питань, що входять до компетенції управління.
 5. Готує та подає на розгляд керівництву вмотивовані пропозиції про необхідність розподілу фінансових та матеріальних ресурсів, виділених на розвиток фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.
 6. Розробляє і затверджує в Міністерстві освіти і науки України Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету на рік, який подається до Міністерства молоді та спорту для подальшого включення до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України в частині проведення спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді.
 7. Здійснює розробку регламентів та проводить загальнодержавного та міжнародного рівня змагання, спортивні заходи серед учнівської та студентської молоді, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, забезпечує нагородження переможців і призерів цих змагань.
 8. Здійснює в установленому в Комітеті порядку проведення нарад, семінарів, конференцій тощо питань розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді.
 9. Аналізує звіти федерацій з видів спорту щодо розвитку видів спорту, проведення всеукраїнських змагань та результатів участі збірних команд учнівської та студентської молоді в офіційних міжнародних заходах.
 10. Формує річні, квартальні та поточні плани роботи управління, надає пропозиції до плану роботи Комітету.
 11. Готує звіти річні та квартальні.
 12. У межах компетенції за дорученням керівництва Комітету забезпечує доступ до публічної інформації, готує відповіді на них.

Довідник контактів