В Академії ДДМА стартувала міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»

1009

В онлайн-режимі за умов карантину на кафедрі фізичного виховання і спорту ДДМА почала роботу VІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання».

Щорічне проведення цієї конференції на базі нашої Академії стає традицією. У 2020 році зарубіжними співорганізаторами нашої конференції виступили такі заклади вищої освіти, як Силезький університет в Катовіце (Польща), Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Казахський національний педагогічний університет ім. Абая, Вірменський державний інститут фізичної культури та спорту, Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу» (Казахстан) і Білоруський державний університет.

Крім зарубіжних закладів вищої освіти, у нашій конференції взяли участь представники Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Міжнародного класичного університету ім. П. Орлика, Донецького національного медичного університету, Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Житомирського державного університету ім. І. Франка, Донбаського інституту техніки і менеджменту Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю. Бугая, Машинобудівного коледжу ДДМА, Одеської національної академії харчових технологій, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Донбаської національної академії будівництва і архітектури та Луганського національного університету ім. Т. Шевченка.

Загальна кількість учасників складає 106 учених з України, Польщі, Молдови, Вірменії, Білорусії і Казахстану, із них 9 докторів наук і 26 кандидатів наук.

13 травня на пленарному засіданні конференції виступили ректор ДДМА, д-р техн. наук, професор Віктор Ковальов; начальник управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик; начальник Донецького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Ігор Нестеренко; виконавчий директор відділення національного олімпійського комітету України в Донецькій області Дмитро Подопригора; д-р пед. наук, професор Комунального навчального закладу «Хортицька національно-навчальна реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради В’ячеслав Борисов; декан факультету фізичного виховання Державного закладу вищої освіти «Донбаський державний педагогічний університет», канд. пед. наук, доцент Олександр Холодний; організатор культурно-дозвільної діяльності Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів Анна Анохіна; завідувачка кафедри фізичного виховання Донецького національного медичного університету, канд. наук з фізичної культури і спорту, доцент Жанна Малахова; канд. біолог. наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету Андрій Заїкін; старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Білоруського державного університету Віктор Веремейчик.

У рамках проведення конференції планується обговорення наступних наукових проблем:

– актуальні питання фізичного виховання в закладах вищої освіти,

– фізичне виховання і спорт різних груп населення,

– оздоровча фізична культура,

– практичні аспекти психофізичної реабілітації,

– професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту у вишах,

– актуальні питання ортопедагогіки й реабілітації,

– соціальна адаптація осіб з обмеженнями життєдіяльності,

– теорія і практика корекційної педагогіки.

Завтра, 14 травня, робота конференції триватиме у секціях. За результатами конференції буде видано збірник наукових праць.

Донецьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

Коментарі

коментарів