Відділ діловодства та організаційної роботи

 

 Основними завданнями Відділу є:

  1. Забезпечення організації:

    – діловодства в Комітеті;

    – діловодства в Комітеті за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію (спільно із структурними та відокремленими підрозділам Комітету).

  1. Ведення:

    – відповідно до вимог чинного законодавства, журналів вхідної, вихідної, внутрішньої кореспонденції, звернень громадян, запитів на публічну інформацію та ін.;

    – діловодства згідно номенклатури справ Комітету.

  1. Прийом, реєстрація і передача за призначенням вхідної кореспонденції (в т. ч. електронної пошти), внутрішньої документації Комітету; службових документів, ведення їх обліку, здійснення видачі бланків Міністерства освіти і науки України і ведення їх обліку, реєстрація вихідної кореспонденції. 
  2. Підготовка та оформлення:

    – проектів розпоряджень і доручень керівництва Комітету з питань, що належать до компетенції відділу;

    – документів до засідань колегій;

    – матеріалів з питань виконання контрольних документів.

  1. Здійснення:

    – контролю за виконанням завдань (доручень), зазначених у наказах (розпорядженнях) Комітету;

    – контролю за виконанням документів, що надійшли до Комітету та потребують надання відповіді;

    – моніторингу виконання документів в Комітеті, аналізу, оцінки стану діловодства, структурними та відокремленими підрозділами Комітету.

  1. Опрацювання документів для відправлення засобами поштового зв’язку  відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку (270-2009-п) із змінами, внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 437.
  2. Надання методичної та практичної допомоги структурним та відокремленим підрозділам Комітету, установам та закладам (в разі наявності), що є у підпорядкуванні Комітету з питань діловодства.

Довідник контактів