Відділ фізичного виховання управління фізичного виховання і спорту

 

Основними завданнями Відділу є:

  1. Участь:

– у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

– у розробленні проектів законів, указів Президента України, Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства освіти і науки, проектів наказів Міністерства молоді та спорту України;

– у розробленні загальнодержавних соціальних програм розвитку фізичної культури та спорту і організація контролю за її виконанням, у межах компетенції відділу.

2. Підготовка та реалізація планів КФВС МОН з питань фізичного виховання серед учнівської та студентської молоді у закладах освіти усіх типів незалежно від форми власності, створення умов для підвищення рівня залучення учнівської молоді до оздоровчої рухової активності, спорту та здоровогоспорсобу життя.

3. Здійснює:

– інформаційну діяльності щодо поширення основ здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху;

– практичну та методичну допомогу структурним та відокремленим підрозділам Комітету та підпорядкованим установам і закладам з питань фізичного виховання.

4. Здійснює:

– організаційно-практичні заходи щодо координації діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

– підготовку щорічних проектів планів роботи відділу до плану роботи Управління;

5. В установленому порядку організує та проводить наради, семінари, «круглі столи», методичні конференції тощо з питань, що віднесені до компетенції відділу.

6. Бере участь у роботі фахових та науково-методичних комісій з питань фізичного виховання та спортивно-масової роботи.

7. Вивчає, аналізує і узагальнює стан розвитку фізичного фиховання в закладах освіти та здійснює заходи спрямовані на його вдосконалення.

8. Готує пропозиції щодо розвитку міжнародного та територіального співробітництва з питань розвитку фізичного виховання серед учнівської та студентської молоді в межах свої повноважень.

9. Розробляє та подає в установленому порядку на затвердження Міністерству освіти і науки України заходи до календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів КФВС МОН.

10. Розробляє проекти положень (регламентів) про спортивно-масові, фізкультурно-оздоровчі заходи та змагання, проведення яких здійснює КФВС МОН та забезпечує їх проведення.

11. Організовує і проводить всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи, конкурси та інші заходи серед учнівської та студентської молоді згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів КФВС МОН.

12. Взаємодіє із ВГО «Спортивна студентська спілка України» та ГО «Українська федерація учнівського спорту» з питань розвитку фізичного виховання в закладах освіти, участі учнівської та студентської молоді в спортивно-масових заходах та змаганнях.

13. В межах компетенції співпрацює з місцевими органами державної влади з питань освіти і науки, фізичної культури та спорту.

14. В установленому порядку взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами з питань, що входять до компетенції відділу.

15. Надає практичну та методичну допомогу структурним та відокремленим підрозділам КФВС МОН, підпорядкованим йому установам і закладам з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

16. Здійснює контроль за станом фізичного виховання та спорту у відокремлених підрозділах КФВС МОН та підпорядкованих йому установах, закладах.

17. Узагальнення статистичної звітності 2-ФК, 5-ФК.

18. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними та відокремленими підрозділами КФВС МОН та підпорядкованими КФВС МОН установами і закладами, а також за дорученням начальника управління та керівництва КФВС МОН, з відповідними підрозділами Міністерства освіти і науки України, підрозділами інших органів, установ і закладів.

19. Здійснює інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.

Довідник контактів