Відділ міжнародних зв’язків

 

Основними завданнями Відділу є:

 1. участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах шляхом формування в Комітеті належних умов з міжнародних зв’язків;
 2. підготовка щорічних планів роботи відділу з міжнародних зв’язків;
 3. отримання, опрацювання, візування, підпис в межах компетенції довідково-інформаційних і нормативних документів (листів, запитів на публічну інформацію, наказів, розпоряджень, постанов, указів, законів, положень тощо), які надходять на розгляд чи погодження або видаються Комітетом з питань міжнародних зв’язків;
 4. підготовка пропозицій та розробка разом з відповідними структурними підрозділами Комітету та МОН України проєктів довідково-інформаційних і нормативних документів з питань міжнародних зв’язків, спрямованих на реалізацію державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 5. участь у міжнародних нарадах, симпозіумах, робочих групах, конференціях тощо;
 6. організація співробітництва, переговорів Комітету з іноземними делегаціями, міжнародними організаціями, спілками, об’єднаннями в галузі студентського та учнівського спорту, іншими міжнародними організаціями і представництвами;
 7. взаємодія Комітету з Міністерством закордонних справ (далі – МЗС), посольствами та консульствами під час підготовки до участі у міжнародних змаганнях офіційних спортивних делегацій Комітету;
 8. участь у розробці календарного плану спортивно-масових заходів Комітету та в організації підготовки і проведенні міжнародних змагань серед учнівської та студентської молоді;
 9. комплектування, спільно з Національним олімпійським комітетом, федераціями з видів спорту, спортивними спілками студентської і учнівської молоді України та іншими зацікавленими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, збірних команд студентів і учнів та їх участь у Всесвітніх Універсіадах, Європейських молодіжних фестивалях, Всесвітніх Гімназіадах, чемпіонатах світу серед школярів та студентів;
 10. оформлення документації для виїзду за кордон у відрядження працівників Комітету та членів збірних команд для участі у Всесвітніх Універсіадах, Гімназіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, чемпіонатах світу та Європи з видів спорту, міжнародних турнірах та інших змаганнях;
 11. надання допомоги у співпраці національних громадських фізкультурно-спортивних організацій, рад, фондів, комісій тощо з їх іноземними партнерами;
 12. участь у роботі Міжнародної федерації учнівського спорту та Міжнародної федерації студентського спорту;
 13. встановлення зв’язків з іншими міжнародними організаціями з питань фізичного виховання і спорту в навчальних закладах;
 14. участь у підготовці проєктів договорів (угод) про співробітництво Комітету з різними міжнародними об’єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування;
 15. участь у плануванні, координації і здійсненні міжнародного співробітництва, презентація Комітету у співпраці із зарубіжними країнами, забезпечення виконання прийнятих зобов’язань та надання оцінки їх ефективності;
 16. переклад необхідної інформації, кореспонденції та документації у межах компетенції відділу під час переговорів, нарад, засідань з іноземними делегаціями;
 17. сприяння у візовому забезпеченні працівників Комітету та спортивних делегацій;
 18. здійснення практичної та методичної допомоги підрозділам Комітету та підпорядкованим установам і закладам з питань міжнародних зв’язків;
 19. збір та узагальнення інформації Комітету з міжнародної діяльності;
 20. контроль за міжнародною діяльністю Комітету.

Довідник контактів