Відділ роботи з персоналом та керівними кадрами

 

Основними завданнями Відділу є:

  1. реалізація державної політики з питань управління персоналом в Комітеті;
  2. забезпечення здійснення головою Комітету своїх повноважень з питань управління персоналом;
  3. забезпечення управлінської та виконавчої діяльності центрального апарату Комітету;
  4. організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і розстановки кадрів за діловими якостями та професійною компетенцією, заохочення їх до службової кар’єри;
  5. проведення роботи по добору, розстановці і використанню кадрів в центральному апараті, керівників відокремлених підрозділів (філій) та ЦШВСМ Комітету і контроль за підвищенням їх ділової кваліфікації.

Довідник контактів