Відділ спорту управління фізичного виховання і спорту

 

Основними завданнями Відділу є:

 1. Участь:

– у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

– у розробленні проектів законів, указів Президента України, Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, проектів наказів Міністерства освіти і науки, проектів наказів Міністерства молоді та спорту України;

– у розробленні загальнодержавних соціальних програм розвитку фізичної культури та спорту і організація контролю за її виконанням, у межах компетенції відділу.

 1. Підготовка учнівських та студентських збірних команд України з видів спорту для участі у літніх (зимових) всесвітніх універсіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу і Європи, інших міжнародних змаганнях та заходах серед школярів і студентів, тощо.
 2. Здійснює:

– інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення основ здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху;

– практичної та методичної допомоги структурним та відокремленим підрозділам Комітету та підпорядкованим установам і закладам з питань спортивної роботи.

 1. Здійснює:

– організаційно-практичні заходи щодо координації діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

– підготовку щорічних проектів планів роботи відділу до плану роботи Управління;

– підготовку, ведення та зберігання в установленому порядку номенклатури справ відділу.

 1. В установленому порядку організує та проводить наради, семінари, «круглі столи», методичні конференції тощо з питань, що віднесені до компетенції відділу.
 2. Бере участь у роботі фахових та науково-методичних комісій з питань спортивно-масової роботи.
 3. Вивчає, аналізує і узагальнює стан розвитку спорту в закладах освіти та здійснює заходи спрямовані на його вдосконалення.
 4. Готує пропозиції щодо розвитку міжнародного та територіального співробітництва з питань розвитку спорту серед учнівської та студентської молоді в межах свої повноважень.
 5. Щороку розробляє та подає в установленому порядку на затвердження Міністерству освіти і науки України календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету.
 6. Розробляє проекти положень (регламентів) про змагання, проведення яких здійснює Комітет, та забезпечує їх проведення. 
 7. Організовує і проводить всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи, навчально-тренувальні збори, конкурси та інші заходи серед учнівської та студентської молоді згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету.
 8. Взаємодіє із студентською та учнівською спортивними спілками України з питань розвитку спорту в закладах освіти, участі учнівської та студентської молоді під егідою зазначених спілок в міжнародних змаганнях.
 9. Вносить пропозиції керівництву управління про необхідність заохочувати в установленому  в Комітеті порядку фахівців сфері фізичного виховання та спорту, а також спортсменів і тренерів, державними нагородами та відомчими відзнаками, спортивними званнями.
 10. В межах компетенції співпрацює з місцевими органами державної влади з питань освіти і науки, фізичної культури та спорту.
 11. В установленому порядку взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами з питань, що входять до компетенції відділу.
 12. Готує та подає на розгляд керівництву управління пропозиції щодо розподілу фінансових та матеріальних ресурсів, для забезпечення розвитку спорту серед учнівської та студентської молоді.
 13. Надає практичну та методичну допомогу структурним та відокремленим підрозділам Комітету, підпорядкованим йому установам і закладам з питань спортивної роботи.
 14. Здійснює контроль за станом спортивної роботи у відокремлених підрозділах Комітету та підпорядкованих йому установах, закладах.
 15. Узагальнення статистичної звітності 2-ФК, 5-ФК.
 16. Формує річні, квартальні та поточні плани роботи відділу, надає пропозиції до планів роботи відділу спорту управління фізичного виховання і спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
 17. У межах компетенції за дорученням керівництва Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України забезпечує доступ до публічної інформації.
 18. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними та відокремленими підрозділами Комітету та підпорядкованими Комітету установами і закладами, а також за дорученням начальника управління та керівництва Комітету, з відповідними підрозділами Міністерства освіти і науки України, підрозділами інших органів, установ і закладів.
 19. Здійснює інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.

Довідник контактів