Міжнародна науково-практична конференція пройшла у Києві

1502

21 березня 2019 року в Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція присвячена сучасним проблемам та перспективам розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.

Урочисте відкриття конференції розпочалося з привітання ректорату університету. Зокрема, декан факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я, доктор педагогічних наук, професор – Тимошенко Олексій Валерійович розпочав свій виступ з досить нагальної теми «Здоров’я дитини – здоров’я нації», яка і стала наріжним каменем конференції в цілому.

Серед тематичних напрямків доповідей були висвітлені такі питання: фізичне виховання різних груп населення; оцінка і корекція функціонального стану і рухових функцій організму людини; форми і методи підвищення резервних можливостей організму людини з різним рівнем фізичної підготовленості; сучасні технології рекреації та масового спорту; сучасні аспекти реабілітації в спорті; здоров’язбережувальні технології у навчальному середовищі та у фізичному вихованні; професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах; біосоціальні технології у контексті здоров’я людини; шляхи підвищення ефективності фізичного виховання учнівської молоді.

Дуже вагомим внеском стали доповіді наших закордонних колег, зокрема, Касперович Олександра Миколайовича та Вярбіцкі Алега Віктаравіча (Білоруський педагогічний університет імені Максіма Танка, Білорусія), які в своїх доповідях продемонстрували наукові та практичні підходи до підготовки та виробничої практики у системі професійної підготовки спеціалістів у галузі фізичної культури. Цікавим та корисним став досвід польських колег з Університету Яна Кохановського в Кельцях, Польща – Вільчковського Едуарда Станіславовича, щодо розвитку волейболу в Польщі та Пасічного Володимира Романовича про становлення і розвиток олімпійського руху в Польщі.

Загалом, конференція відбулася на високому організаційному рівні: чудова підготовка доповідачів з мультимедійним супроводом доповідей, відео конференції з закордонними колегами. Приємним доповненням став демонстраційний матеріал, зокрема, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Щиро вдячні за чудову організацію конференції та можливість бути присутніми на ній, що безумовно корисно як для обміну думками так і для особистого досвіду в цілому.

Київське міське відділення Комітету з ФВС МОН

Коментарі

коментарів