Регламент проведення XV літньої Універсіади України

2994

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра освіти і науки України
_____________ Р. В. Греба
«___» __________ 2019 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України»

_______________ Є. В. Імас

«___» __________ 2019 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
___________ В. Г. Стеценко
«___»__________ 2019 року

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення XV літньої Універсіади України

І. Цілі і завдання

XV літня Універсіада України (далі – Універсіада) проводиться з метою стимулювання розвитку фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), масового залучення здобувачів вищої освіти до занять спортом, підготовки до ХХХІ Всесвітньої літньої Універсіади.

ІІ. Строки і місця проведення

До програми Універсіади включені змагання з видів спорту, перелік яких наведено у Додатку 1[1].

Види спорту, які до початку змагань Універсіади будуть включені або виключені Міжнародною федерацією студентського спорту (FISU) в програмі ХХХІ Всесвітньої літньої Універсіади, будуть відповідно включені або виключені в програмі Універсіади. В іншому випадку зміни в програмі ХХХІ Всесвітньої літньої Універсіади будуть враховані в програму XVІ літньої Універсіади України.

Універсіада проводиться в 2019-2020 р.р. в 4 етапи:

I етап – змагання в ЗВО;

II етап – територіальні змагання;

ІІІ етап – всеукраїнські зональні змагання з ігрових видів спорту та інших видів спорту, які потребують їх проведення. Визначення зон проведення ІІІ етапу та розподіл областей України та міста Києва (далі – Території) по зонам визначаються у регламентах з відповідних видів спорту.

IV етап – фінальні змагання.

Місця і строки проведення І, ІІ, ІІІ та IV етапів Універсіади з видів спорту будуть визначені регламентами їх проведення.

[1] В тексті Регламенту терміни «ігрові» та «неігрові» види спорту використовуються в значенні, визначеному в Додатку 1.

В тексті Регламенту терміни «ігрові» та «неігрові» види спорту використовуються в значенні, визначеному в Додатку 1.

ІІІ. Організація та керівництво проведенням Універсіади

Загальне керівництво організацією та проведенням Універсіади здійснюється Міністерством освіти і науки України (далі – МОН), Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет), Всеукраїнською громадською організацією «Спортивна студентська спілка України» (далі – СССУ), спортивними федераціями з видів спорту України (далі – Федерації) і головною суддівською колегією Універсіади (далі – ГСК Універсіади).

Відповідальність за організацію змагань Універсіади покладається на відокремлені підрозділи, місцеві осередки СССУ (далі – підрозділи СССУ), відокремлені підрозділи (філії) Комітету (далі – філії Комітету), що діють у адміністративній одиниці України, на території якої проводяться змагання, та ЗВО – для змагань І етапів.

Відповідальність за безпосереднє проведення змагань Універсіади з видів спорту покладається на головні суддівські колегії відповідних змагань (далі – ГСК змагань), які запропоновані Федераціями та затверджені наказами Комітету або його філій згідно рівня змагань.

ІV. Учасники Універсіади

До участі в Універсіаді допускаються команди ЗВО.

До складу команд ЗВО допускаються відповідні вимогам цього Регламенту студенти, аспіранти, докторанти, ад’юнкти, курсанти університетів, академій, інститутів та коледжів у структурі ЗВО денної форми навчання, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності ЗВО.

До участі в Універсіаді допускаються особи, які:

– на час проведення змагань офіційно зареєстровані як здобувачі освіти, диплому або ступеня в ЗВО;

– на час проведення етапів у 2019ому році – отримали відповідний диплом або ступінь у 2018-2019 р.р.;

– на час проведення етапів у 2020ому році – отримали відповідний диплом або ступінь у 2019-2020 р.р.

– на час проведення етапів Універсіади у 2020ому році –  отримали відповідний диплом або ступінь у 2018ому році за умови їх участі в етапах Універсіади 2019ого року.

Вік учасників – до участі допускаються спортсмени, яким до 31 грудня 2020 року повинно виповнитися від 18 до 25 років, якщо інше не передбачене регламентом з виду спорту.

Регламентами змагань з видів спорту або конкретних змагань визначаються:

– вимоги до розрядів спортсменів для допуску;

стать учасників;

– вік учасників, який відрізняється від встановленого даним Регламентом;

– кількість команд ЗВО в ігрових видах спорту, які можуть представляти одну територію в змаганнях ІІІ та IV етапів

– кількість представників інших ЗВО, що в ігрових видах спорту допускаються до участі в складі команди ЗВО.

У складах команд дозволяється брати участь іноземним студентам денної форми навчання, які перебувають в Україні на законних підставах.

Якщо умови організації та проведення фінальних змагань Універсіади з виду спорту обмежують кількість команд до участі, то перед проведенням фіналу проводиться зональні змагання.

  1. Характер змагань Універсіади

Змагання Універсіади проводяться відповідно до цього Регламенту, регламентів змагань з видів спорту та чинних у встановленому порядку всеукраїнських правил змагань з видів спорту.

Змагання Універсіади за видами спорту:

– для ігрових видів спорту – командні;

– для неігрових видів спорту – особисто-командні та командні (якщо це передбачено відповідним регламентом).

Змагання Універсіади в цілому – командні.

Система проведення змагань Універсіади визначається регламентами з видів спорту.

 VІ. Програма проведення Універсіади

Програми проведення змагань Універсіади з видів спорту визначаються відповідними регламентами.

VІІ. Безпека та підготовка місць проведення Універсіади

Вимоги до безпеки та підготовки місць проведення змагань Універсіади з видів спорту встановлюються відповідними регламентами.

VІІІ. Умови визначення першості Універсіади

Для підведення підсумків змагань Універсіади передбачені залік в змаганнях з одного виду спорту та залік за результатами всіх проведених змагань.

Залік в змаганнях з одного виду спорту (уточнюються відповідними регламентами):

– особиста першість у видах програми неігрових видів спорту або командна першість з ігрових видів спорту;

– командна першість з неігрових видів спорту;

– командна першість територій з видів спорту;

Залік за результатами всіх проведених змагань з усіх видів спорту:

– загальнокомандна першість серед територій за групами, які визначаються відповідно до розділу IX цього Регламенту;

– загальнокомандна першість серед усіх ЗВО;

– загальнокомандна першість серед ЗВО за категоріями, які визначаються відповідно до розділу Х цього Регламенту.

Залік в змаганнях з одного виду спорту здійснюється ГСК змагань відповідно до регламенту їх проведення.

Загальнокомандний залік за результатами всіх проведених змагань з усіх видів спорту здійснюється ГСК Універсіади.

Порядок визначення особистої першості у видах програми неігрових видів спорту або командної першість з ігрових видів спорту, а також командної першості з неігрових видів спорту встановлюється регламентами проведення змагань Універсіади з відповідних видів спорту.

Командна першість територій з видів спорту та загальнокомандні першості визначаються на підставі очок, нарахованих відповідно до Додатку 2.

Командні місця територій в кожному виді спорту визначаються за більшою сумою очок, нарахованих команді за результати своїх представників у виді спорту, та заохочувальних очок. Порядок нарахування очок та визначення призерів та переможців командних змагань з видів спорту визначається даним Регламентом, якщо інше не указано в регламенті змагань Універсіади з виду спорту.

Загальнокомандні місця серед територій в групах визначаються за найбільшою сумою очок, що нараховуються за результати, показані спортсменами територій у видах спорту та заохочувальних очок.

За умови рівності очок у двох і більше територій при визначенні загальнокомандного заліку перевага віддається тій, що має більше перших, других і так далі командних місць.

Загальнокомандні місця серед ЗВО визначаються за більшою сумою очок, що нараховуються за результати, показані спортсменами у видах спорту та заохочувальних очок.

За умови рівності очок у двох і більше команд ЗВО, при визначенні командної першості з видів спорту перевага надається тій, що має більше перших, других і так далі особистих місць, а у загальнокомандному заліку – командних місць.

Загальнокомандна першість серед ЗВО за категоріями визначається як і загальнокомандна першість серед ЗВО.

ІХ. Групи територій

Групи територій визначаються наступним чином:

І група: Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська області та м. Київ;

ІІ група: Вінницька, Донецька, Івано-Франківська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області;

ІІІ група:   Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська області.

Х. Категорії ЗВО

ЗВО за категоріями розподіляються наступним чином (загальна кількість студентів очної форми навчання береться до уваги станом на 01 вересня 2019 року):

1 категорія – ЗВО фізичного виховання і спорту, незалежно від кількості здобувачів вищої освіти;

2 категорія – педагогічні та інші ЗВО, які мають інститут (факультет) фізичного виховання і спорту;

3 категорія – ЗВО, у яких навчається більше 10000 студентів;

4 категорія – ЗВО, у яких навчається від 5000 до 10000 студентів;

5 категорія – ЗВО, у яких навчається до 5000 студентів;

6 категорія – ЗВО, у яких навчається до 2000 студентів.

Розподіл категорій здійснюється на підставі інформації, наведеної в поданих заявках команд ЗВО до участі у відповідних змаганнях Універсіади, скріплених печатками ЗВО.

Відповідальність за достовірність інформації лежить на ЗВО. У разі виявлення недостовірності поданої інформації до затвердження офіційних результатів Універсіади, ЗВО переводиться до відповідної категорії, а в разі виявлення після затвердження – результати виступу ЗВО в Універсіаді анулюються. При цьому очки, нараховані відповідній території за виступ даного ЗВО, не анулюються.

 ХІ. Нагородження переможців і призерів Універсіади

  1. Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця у видах програми з видів спорту, нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів.
  2. Команди, які посіли І-ІІІ місця у командному заліку у змаганнях з видів спорту, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
  3. Території, які посіли І-ІІІ місця у командному заліку у змаганнях з видів спорту, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
  4. Території, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку в групах, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
  5. Команди ЗВО, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку серед усіх ЗВО, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
  6. Команди ЗВО, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку серед ЗВО за категоріями, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.

ХІІ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати, пов’язані з проведенням змагань І та ІІ етапів, забезпечуються за рахунок ЗВО, структурних підрозділів СССУ, філій Комітету, обласних та районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.

Витрати на участь команд у зональних змаганнях Універсіади ІІІ етапу (проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів) забезпечуються за рахунок ЗВО, структурних підрозділів СССУ, філій Комітету, обласних та районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.

Витрати з організації і проведення зональних змагань Універсіади ІІІ етапу (відрядження, проживання, харчування іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, придбання канцтоварів, нагородження переможців і призерів, медичне забезпечення) забезпечуються за рахунок коштів СССУ, коштів державного бюджету, передбачених Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету на 2019 та 2020 рік, та коштів, залучених Федераціями та іншими джерелами фінансування згідно чинного законодавства.

Витрати на участь команд у фінальних змаганнях Універсіади (проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів) забезпечуються за рахунок ЗВО, структурних підрозділів СССУ, філій Комітету, обласних та районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.

Витрати з організації і проведення фінальних змагань (відрядження, проживання, харчування іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, придбання канцтоварів, нагородження переможців і призерів, медичне забезпечення, оренда спортивних споруд) здійснюються за рахунок коштів СССУ, коштів державного бюджету, передбачених Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету на 2019 та 2020 рік та коштів, залучених Федераціями та іншими джерелами фінансування згідно чинного законодавства.

Фінансові умови можуть бути змінені.

ХІІІ. Медичне обслуговування та страхування учасників Універсіади

Медичне забезпечення Універсіади здійснюється відповідно до Положення про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2014 № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.07.2014 за № 746/25523.

XIV. Строки, порядок подачі заявок та допуску до участі в Універсіаді

Для допуску до участі в Універсіаді подаються:

– попередні заявки;

– іменні заявки.

 Попередні заявки на участь в Універсіаді у формі відповідно Додатку 3 готуються та подаються філіями Комітету до ГСК Універсіади за адресою: вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054: Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та електронному поштою sport_vnz@ukr.net. Час подачі попередніх заявок буде повідомлено додатково.

 Іменні заявки команд ЗВО оформлюються та подаються до мандатної комісії конкретних змагань у формі та строки, передбачені регламентами змагань Універсіади з видів спорту, уповноваженими представниками ЗВО.

 Допуск команд ЗВО та спортсменів команд ЗВО до участі у змаганнях всіх етапів Універсіади з видів спорту здійснюється на підставі:

іменної заявки, яка повинна бути надана в двох примірниках, завірених лікарем ЛФД, підписом керівника та печаткою ЗВО, з обов’язковим наведенням даних кожного спортсмена, який заявляється, повної назви ЗВО, його категорії та відомчої підпорядкованості;

паспорта громадянина України або, для іноземних студентів, – підтверджуючого документу про законне перебування в Україні;

документа від ЗВО, підтверджуючого (одне з двох):

– реєстрацію особи, як здобувача освіти, диплому/ступеня у ЗВО;

– отримання диплому/ступеня у ЗВО у строки, встановлені даним Регламентом;

страхового полісу;

дозволу на обробку персональних даних;

інших документів, відповідно до регламенту Універсіади з виду спорту.

При відсутності будь-якого з документів спортсмени або команди до змагань не допускаються.

Відповідальність за підготовку всіх документів, необхідних для допуску команди ЗВО та спортсменів ЗВО до участі в змаганнях Універсіади лежить на уповноваженому представнику ЗВО.

Більш детальна інформація щодо допуску спортсменів буде зазначена у регламентах проведення змагань з видів спорту.

ХV. Порядок подачі звітів

За результатами змагань етапів Універсіади подаються:

– оперативний звіт встановленої форми (Додаток 4);

– звіт Головного судді встановленої форми (Додаток 5);

– медіа звіт (вимоги до фото та відеоматеріалів наведені нижче);

– офіційні результати особистої першості IV етапів Універсіади з видів спорту (Додаток 6).

Оперативний та медіа звіт подаються в день проведення змагань, а звіт Головного судді та офіційні результати особистої першості IV етапів Універсіади з видів спорту – протягом 3х днів з дня завершення змагань.

Звіти подаються:

І етапів Універсіади з видів спорту – ГСК змагань до філії Комітету відповідно до території проведення;

ІІ – IV етапів Універсіади з видів спорту – відповідній філії Комітету та до Комітету.

Звіти до Комітету надсилаються:

оперативні звіти ІІ-IV етапів та офіційні результати особистої першості IV етапів Універсіади з видів спорту – на електронну адресу sport_vnz@ukr.net (відділ спорту Комітету);

медіа звіти – на електронну адресу sportcomitet.mon@gmail.com (інформаційний відділ Комітету);

офіційні звіти Головного судді змагань, оригінали офіційних результатів змагань, протоколів змагань, протоколів роботи мандатної комісії, протоколів зважування, заявок, апеляцій та рішень апеляційної комісії (в разі наявності) – на поштову адресу: б. 46, вул. Дмитрівська, м. Київ, 01054.

Вимоги до фото звіту: розмір не менше 600 пікселів по меншій стороні, рекомендовані пропорції – 3х2, формат jpeg/jpg, ступінь стиснення не менше 7 %.

Вимоги до відео звіту: тривалість не менше 12 секунд, але не більше 6 хвилин, цифрова роздільна здатність – не менше 1280х720 пікселів, співвідношення сторін 16:9 або 4:3, горизонтальне положення кадру в разі зйомки на телефон.

ХVI. Інші умови

Апеляції представників команд приймаються головним суддею змагань протягом 5 хвилин після закінчення виступу спортсмена або впродовж 30 хвилин після закінчення змагань, якщо інше не передбачено основним Правилам змагань з виду спорту.

Додаткові умови проведення змагань з видів спорту та вся детальна інформація буде зазначена у регламентах про проведення змагань з видів спорту.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання

 

 

 

 

 

Коментарі

коментарів