Регламент проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Cool Games»

6471

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

______________ В. Г. Стеценко

«_____» _____________ 2019 р.

 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент
ГО «Українська Федерація учнівського спорту»

______________ Р. В. Греба

«_____» _____________ 2019 р.

 

Регламент проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Cool Games»

І. Цілі і завдання

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games» (далі – Захід) проводиться з метою:

впровадження інноваційних підходів до проведення уроків з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО);

збільшення рухової активності, залучення до систематичних занять фізичною культурою та подальшої популяризації здорового способу життя серед школярів.

ІІ. Строки і місця проведення заходу

Фестиваль проводиться щорічно протягом навчального року в три етапи:

1 етап – районний.

2 етап – обласний та м. Київ.

3 етап – фінальний.

IІI. Організація та керівництво проведенням заходу

Загальне керівництво проведенням Заходу здійснює Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет) та ГО «Українська Федерація учнівського спорту».

Організація і проведення 1 етапу змагань покладається на відділи освіти місцевих державних адміністрацій.

Організація і проведення 2 етапу змагань покладається на структурні підрозділи департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних організацій, обласні та Київське міське відділення (філії) Комітету.

Безпосереднє проведення Заходу покладається на Комітет та суддівську колегію.

ІV. Учасники заходу

До участі в Заході допускаються збірні команди учнів закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – збірна). В складі збірних виділяються команди відповідно до трьох вікових дивізіонів, наведених нижче (далі – команди за віковими дивізіонами).

Учні збірної можуть представляти як один, так і різні ЗЗСО.

Кожна збірна очолюється керівником відповідного відділення (філії) Комітету.

Загальний склад команди – 28 чоловік:

керівник філії (відділення) Комітету – 1;

судді – 2;

Перший віковий дивізіон:

2010 р.н. – 2 хлопчика та 2 дівчинки;

2009 р.н. – 2 хлопчика та 2 дівчинки;

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа.

Всього перший віковий дивізіон – 9 чоловік (4 хлопчика, 4 дівчинки, 1 дорослий).

Другий віковий дивізіон:

2008 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

2007 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

2006 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа.

Всього другий віковий дивізіон – 7 чоловік (3 хлопчика, 3 дівчинки,
1 дорослий);

Третій віковий дивізіон:

2005 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

2004 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

2003 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

2002 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка;

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа.

Всього третій віковий дивізіон – 9 чоловік (4 хлопчики, 4 дівчинки, 1 дорослий).

Кожна збірна (керівники та учасники команд за віковими дивізіонами) на відбірковому етапі Заходу повинна бути у спортивній формі єдиного зразку з позначенням свого регіону (далі – форма збірної). Допускається відмінність в формі збірної для різних команд за віковими дивізіонами в складі однієї збірної за умови єдиної ідентифікації назви регіону.

  1. Характер заходу

Змагання Заходу командні, проводяться за змішаною системою: два етапи групового туру – за коловою системою, напівфінали та фінали – за олімпійською  системою з вибуванням після однієї командної поразки.

Всі допущені до участі команди в день приїзду розподіляються жеребом на 5 груп першого етапу групового туру. Вікові дивізіони жеребкуються окремо.

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній групі першого етапу, виходять до другого етапу групового туру та жеребом розподіляються на дві групи.

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній з груп другого етапу, виходять до напівфіналів.

В напівфіналах команди, що посіли перше місце в кожній групі другого етапу групового туру, зустрічаються з командами, що посіли друге місце в сусідній групі. Переможці напівфіналів виходять у фінал.

VІ. Програма проведення змагань

Буде визначена додатково.

VІІ.  Безпека та підготовка місць проведення заходу

Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

Підготовка та забезпечення належного технічного стану спортивних споруд покладається на їх власників.

VІІІ. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів

За результатами змагань визначаються команди-переможці в кожному віковому дивізіоні та абсолютний чемпіон.

Команди змагаються в естафетах відповідно до програми активностей Заходу (https://www.youtube.com/watch?v=NPfYAt-74tw) та демонструють презентації своїх регіонів (формат презентації визначається командою, тривалість – до 2 хвилин).

Кожна командна зустріч складається з трьох естафет. Естафети розподіляються Головною суддівською колегією по колам змагань та надаються представникам команд перед початком жеребкування.

Перемога в кожній командній зустрічі зараховується команді, яка перемогла в двох естафетах цієї командної зустрічі. Якщо після завершення двох естафет рахунок перемог між командами рівний, тоді розігрується третя естафета.

В групах після завершення всіх кіл відбіркових етапів вище місце отримує команда, яка набрала більшу кількість командних перемог.

Якщо кількість командних перемог у команд рівна, перемога зараховується команді, яка перемогла в їх командній зустрічі в етапі змагань.

Команди, які посіли 1, 2 та 3 місця у кожному з вікових дивізіонів Заходу нагороджуються кубками та дипломами, тренери команд – дипломами, учасники команд – медалями Комітету відповідного ґатунку.

Абсолютний чемпіон визначається серед збірних за найменшою кількістю балів, набраних командами збірної в усіх вікових дивізіонах наступним чином: 1 місце – 0 балів; 2 місце – 1 бал; 3 місце – 2 бали; 5-10 місця – 5 балів;
11-25 місця – 11 балів.

Абсолютний чемпіон нагороджується кубком та отримує центральний банер Заходу.

ІХ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням Заходу, здійснюються за рахунок коштів Відділень, закладів освіти, місцевого бюджету та позабюджетних, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Х. Медичне обслуговування та страхування учасників заходу

Медичне забезпечення Заходу проводиться відповідно до Положення про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2014 № 401 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.07.2014 за № 746/25523.

XI. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

Порядок подання заявок до участі у відповідних етапах буде визначено додатково.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Коментарі

коментарів